Политика за поверителност и съгласие за използване на данни на sevarex.com, както и на домейните под шапката на sevarex.com – sevarex.bg, sevarex.eu, sevarex.store, sevarex.online, sevarex.shop, sevarex.net и sevarex.org. Тази политика за поверителност се отнася за всички изброени домейни под шапката на sevarex.com.

Защитата на данните е въпрос на доверие и ние високо ценим вашето доверие. Севарекс ООД с основен домейн sevarex.com уважава вашата поверителност. Ние се ангажираме да защитаваме, събираме, обработваме и използваме вашите лични данни единствено в съответствие със законовите разпоредби. Ние стриктно спазваме всички приложими законови разпоредби, когато обработваме вашите лични данни. Тази политика за поверителност (заедно с нашите общи условия за ползване на уебсайта и електронния магазин и всички други посочени документи) обяснява как събираме и използваме данни.
Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите практики по отношение на вашите лични данни и как те ще бъдат третирани. Посещавайки sevarex.com или всички домейни под шапката на sevarex.com, вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в тази политика.

Можете да отпечатате или запишете този документ на вашия компютър, като използвате функцията за печат на вашия браузър.

1. Защита на данните.

Общи бележки

Следващите бележки ще ви дадат яснота на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всякакви данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани. Ще намерите подробна информация по темата за защита на данните в нашата Декларация за поверителност по-долу.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Администраторът за обработка на данни на този уебсайт е:

Севарекс ООД
Имейл: gdpr@sevarex.com
Факс: +359888810933

Администраторът е юридическо лице, което самостоятелно или заедно с други взема решения относно целта и значението на обработването на данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Как събираме вашите данни?

Един от начините за събиране на вашите данни е чрез получаване на данните, които ни предоставяте. Това може да са данни, които въвеждате във формата за контакт.

Други данни ще бъдат събирани автоматично от нашите ИТ системи, когато посетите нашия уебсайт. Това са предимно технически данни (например информация за интернет браузър, операционна система или време на извикване на уебсайта). Веднага след като влезете в нашия уебсайт, данните се събират автоматично.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът работи гладко. Други данни могат да се използват за анализ на поведението на потребителите. Ще намерите подробно описание на използването в декларацията за поверителност по-долу.

Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право да попитате за произхода, получателя и целта на съхраняваните при нас лични данни. Освен това имате право да поискате коригиране, блокиране и изтриване на вашите данни. Ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на посочения по-горе адрес.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате нашия уебсайт, вашето поведение при сърфиране в мрежата може да бъде анализирано статистически. Това става основно с помощта на бисквитките и така наречените аналитични програми. Анализът на вашето поведение при сърфиране в мрежата обикновено се извършва анонимно, не може да бъде проследен до вас. Ако сте дали съгласието си, любимите продукти могат да бъдат анализирани, след като сте се регистрирали като клиент. Можете да се откажете от този анализ или да го предотвратите, като откажете да използвате определени инструменти. Ще намерите повече подробности за това в нашата Декларация за поверителност.

Инструменти за анализ и реклама

Можете да се откажете от този анализ. Ние ще ви информираме за опциите за отказ в тази Декларация за поверителност.

2. Обща информация и задължителна информация

Защита на данни

Защитата на данните е повсеместна за Севарекс ООД. Защитата на данните защитава лицата, които стоят зад данните, съхранявани или обработвани при нас. Целта на защитата на данните и основна цел на Севарекс ООД е да обработва личните данни по начин, който не засяга ничии лични права.

Европейският общ регламент за защита на данните (GDPR) налага цяла поредица от задължения към субектите, отговорни за обработката на лични данни.

Личните данни могат да се събират и обработват само ако това е изрично разрешено от GDPR. Основните основни принципи на GDPR са:

Законосъобразност на обработката, честност на обработката, прозрачност.
Ограничение на целта.
Минимизиране на данните.
Точност на обработката на данните.
Концепции за ограничаване и изтриване на съхранение.
Почтеност и конфиденциалност.

Отговорното боравене с лични данни, но също така осъзнаването на рисковете от ИТ системите и приложенията са други съществени части от целите на Севарекс ООД.

Моля, имайте предвид, че предаването на данни през интернет (т.е. комуникация по електронна поща) може да носи рискове за сигурността. Не е възможно напълно да се предотврати достъп на трети страни до данните.
Информационни задължения на администратора и права на субектите на данни

Име и данни за контакт на администратора и/или негов представител

Севарекс ООД
Имейл: gdpr@sevarex.com
Факс: +359888810933

Администраторът е юридическо лице, което самостоятелно или заедно с други взема решения относно целта и средствата за обработка на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.) и определя на целта на събирането, обработката или използването на данните.

Ние сме специализирани търговци в областта на екологичните строителни материали. Нашите изисквания за високо качество се прилагат към всички продукти на сайта ни. Нашата цел е да улесним живота на нашите клиенти, като предоставяме индивидуални услуги, полезни системни решения и широка продуктова гама.

Събирането, обработката или използването на лични данни обслужва тази корпоративна цел или поддържа вторични цели, като например обслужване на клиенти.

Севарекс ООД събира, обработва и използва лични данни само за изготвяне и спазване на договори, за законни интереси, за спазване на законовите разпоредби или със съгласието на субекта на данните.
Групите от засегнати лица и свързаните с тях данни или категории данни.

Засегнатите групи са:

Настоящи служители
Бивши служители
Кандидати
Заинтересовани лица
Клиенти
Доставчици
Доставчици на услуги
Други бизнес партньори

Съответните данни включват всички лични данни, които са необходими за спазване на различните цели.

Севарекс ООД не е насочена към деца със своите уебсайтове.

Правно основание

Обработването на лични данни е законно само ако е разрешено от закон, тоест ако има правно основание за това.

Допълнителни опции обаче са определени в GDPR.

Личните данни се обработват в нашата компания само в съответствие със законовите разпоредби. Това са случаите когато е дадено съгласие за обработване на лични данни (чл. 6, параграф 1 от GDPR), когато личните данни трябва да бъдат обработвани за изпълнение на договорно задължение или за изготвяне на договорно отношение (чл. 6, параграф 1 б GDPR), когато сме задължени да обработваме лични данни, за да изпълним законовите изисквания (чл. 6, параграф 1 в GDPR), когато обработваме лични данни въз основа на легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (чл. 6, параграф 1 е GDPR) и когато се вземат предвид интересите на субектите на данни или на страните по договора, ще бъдат използвани много строги критерии в полза на субекта на данните.

Потенциални получатели на прехвърляне на данни

Потенциални получатели на предадени лични данни са публични субекти в случай, че е налице правно задължение. Това могат да са доставчици на услуги и други бизнес партньори, ако това се изисква за изпълнение на индивидуалните цели и законов регламент го позволява или изисква или ако субектът на данните е дал своето съгласие.

Трансфер на данни към трети страни

Ако е необходимо прехвърляне на данни към трети страни, това се прави изключително за сключване или спазване на договори – доколкото законният интерес на субекта на данните не се противопоставя на това, като се имат предвид всички изисквания за защита на данните. Запитвания относно документи, които биха могли да послужат като подходящи гаранции, могат да се правят при длъжностното лице по защита на данните на gdpr@sevarex.com

Срокове за изтриване на данни

Личните данни ще бъдат изтрити в съответствие със законовите или договорно установени разпоредби относно разпореждането с данни и предвид всички законови или договорно установени периоди на съхранение.

Личните данни, които не подлежат на законови или договорни задължения за запазване или изтриване, трябва да бъдат изтрити веднага след като станат неизползваеми при изпълнение на индивидуалната цел.

Вашите права за защита на данните

Субектът на данните има няколко права за защита на данните. По-долу ще намерите обяснение на тези права. Можете да използвате посочените по-горе данни за контакт, за да спазвате тези права.

Право на информация, поправка и изтриване

Всеки субект на данни има право на информация от администратора на лични данни, както и право на коригиране или изтриване или ограничаване на обработването или право на възражение срещу обработването и право на преносимост на данните.

Право на оттегляне

Всеки субект на данни има право да оттегли съгласието си без легитимността на обработването, извършено въз основа на съгласието, преди оттеглянето да бъде засегнато.

Право на информация

Всеки субект на данните има право да знае дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или се изисква за сключване на договор, дали субектът на данните е длъжен да предостави лични данни и какви биха били последиците от непредоставянето на данни.

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

Извършва се автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Профилирането е всеки вид автоматизирана обработка на лични данни, която се състои в използването на тези лични данни за оценка на определени лични аспекти на физическо лице с помощта на алгоритми. Автоматизираното индивидуално решение се състои в това, че решението се взема изключително въз основа на алгоритми, без да се проверява допълнително от човек. В дружеството това става съгласно чл. 22 GDPR и субектите на данни могат да поискат правата си по чл. 22, ал. 1 GDPR, ако е необходимо.

Оттегляне на вашето съгласие за обработка на данни

Много дейности по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите дадено съгласие по всяко време. Достатъчен е неформален имейл, адресиран до нас. Законосъобразността на дейността по обработка на данни, извършена преди отмяната, остава незасегната.

Право на преносимост на данни

Имате право да получите личните данни, които ние обработваме по автоматизиран начин въз основа на вашето съгласие или изпълнение на договор, в често използван и машинно четим формат. Ако поискате директна преносимост на данните към друг администратор, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

SSL и/или TLS криптиране

Този уебсайт използва SSL и/или TSL криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или заявки. Можете да разпознаете криптирана връзка, когато видите, че адресната лента на вашия браузър се променя от „http://“ на „https://“ и когато символът за заключване се появи в адресната лента.

Когато SSL и/или TSL криптирането е активирано, данните, които прехвърляте към нас, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право да получавате безплатно информация относно съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, имате право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Ако имате допълнителни въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време на посочения по-горе адрес.

3. Длъжностно лице по защита на данните

Севарекс ООД
Имейл: gdpr@sevarex.com
Факс: +359888810933

4. Събиране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки

Уебсайтовете използват частично така наречените бисквитки. Бисквитките не причиняват никакви щети на вашия браузър и не съдържат вируси. Бисквитките помагат да направим нашия уебсайт по-удобен, ефективен и сигурен. Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър и се съхраняват от вашия интернет браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично в края на вашето посещение. Други бисквитки ще останат съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем вашия браузър по време на следващите ви посещения.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за използването на бисквитки и просто да разрешите бисквитки в отделни случаи, да приемете бисквитки само за определени случаи или като цяло да ги откажете и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки при затваряне на вашия интернет браузър. При деактивиране на бисквитките функционалността на уебсайта може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осигуряване на електронна комуникация или определени функции, които желаете да имате (напр. функция на количка), ще бъдат запазени на основание чл. 6 GDPR. Севарекс ООД използва тези бисквитки основно за обработка на вашите поръчки в онлайн магазина. Доколкото други бисквитки (напр. бисквитки за анализиране на вашето поведение при сърфиране в интернет) са запазени, те ще бъдат описани отделно в тази декларация за поверителност.

Доставчикът на сайтовете автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни лог файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Те включват:

Тип и версия на интернет браузъра
Използвана операционна система
Препращащ URL адрес
Име на хоста на достъпния компютър
Време на заявка от сървъра
IP адрес

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Форма за контакти

Когато ни изпратите запитване чрез формата за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително всички предоставени от вас данни за контакт, ще бъдат съхранени от нас, за да обработим вашето запитване и да отговорим на последващи въпроси.

Обработката на данните, които сте въвели във формуляра за контакт, се основава на нашия легитимен интерес да поддържаме връзка с вас, наш клиент или партньор, и да подобрим обслужването на клиентите си (член 6, раздел 1, f GDPR). В случай, че контактът има за цел сключване на договор, допълнително правно основание за обработка на данни е чл. 6 сек. 1 b GDPR.

Данните, които сте въвели във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате изрично изтриването на данните или целта на съхранението на данните престане да съществува (например след като вашето запитване бъде обработено).

Регистрация в нашия онлайн магазин

Можете да се регистрирате в нашия онлайн магазин, за да използвате допълнителни функции на нашия уебсайт. Предоставените данни ще бъдат използвани само за целите на използването на индивидуалната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Задължителната информация трябва да бъде предоставена изцяло за регистрацията. В противен случай ще откажем да ви регистрираме.

За важни промени, например по отношение на обхвата на офертата или в случай на технически необходими промени, ние ще Ви информираме, като използваме имейл адреса, предоставен при регистрацията.

Вашата регистрация в нашия онлайн магазин служи за подготовка за договор и/или бизнес между вас и Севарекс ООД (чл. 6, раздел 1 b GDPR).

Данните, събрани по време на вашата регистрация, ще се съхраняват, докато сте регистрирани в нашия онлайн магазин и след това ще бъдат изтрити. Законните периоди на запазване ще останат незасегнати.

Обработка на данни (данни за клиенти и договори)

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само ако са необходими за създаването, формулирането на съдържанието или промените в договора (договорни данни). Това става на основание чл. 6раздел 1 b GDPR, позволяващ обработка на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на уебсайтовете (данни за използване), само ако това е необходимо, за да позволим на нашия клиент да използва услугата и да я фактурира.

Събраните данни за клиента ще бъдат изтрити, след като поръчката бъде обработена или бизнес отношенията са приключили. Законните периоди на запазване ще останат незасегнати.

Лични препоръки за продукти

Ако сте избрали съответно настройките за бисквитки на нашия уебсайт, вашата история на използване може да се използва за препоръки за продукти на този уебсайт, след като сте влезли в системата. Това по-специално включва страници със статии и продуктови категории, които сте посетили или търсили в sevarex.com. Можете да възразите срещу този анализ на вашето поведение при сърфиране в мрежата по всяко време. Моля, имайте предвид, че тогава вече няма да сме в състояние да ви предлагаме персонализирани препоръки за продукти в този браузър или чрез други канали за продажба.

Бисквитките за създаване на лични продуктови препоръки се съхраняват в съответствие с чл. 6 раздел 1 е GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от анализа на вашата история на използване, за да оптимизира както уеб-базираната оферта, така и рекламата.

Информацията за използването на този уебсайт, създадена от бисквитките, няма да бъде разкривана на трети страни. Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като настроите съответно софтуера на вашия браузър; обаче бихме искали да отбележим, че в такъв случай може да не сте в състояние да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Ако не сте съгласни със съхранението и използването на вашите данни, можете да деактивирате съхранението и използването тук. В този случай в браузъра ви ще се съхранява бисквитка за отказ, която ще направи вашата история на използване анонимна. Когато изтриете вашите бисквитки, вашата бисквитка за отказ също ще бъде изтрита. Отказът трябва да бъде активиран, когато посетите нашия уебсайт отново.

Прехвърляне на данни при сключване на договори за онлайн магазини, дилъри и доставка на стоки

Ние предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на договора. Можем да ги прехвърляме в случаите когато е поверено изпращането на стоката, или на банка, натоварена с плащането. Не се предават повече данни и/или само ако сте изразили изричното си съгласие. Вашите данни не се разкриват на трети страни, например за рекламни цели, без вашето изрично съгласие.

Член 6 раздел 1b GDPR, позволява обработка на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки, формира основата за обработката на данни.

Пренос на данни при сключване на договори за услуги и цифрово съдържание

Ние предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на договора. Ние превеждаме например на банката, на която е възложено плащането.

Не се предават повече данни и/или само ако сте изразили изричното си съгласие. Вашите данни не се разкриват на трети страни, например за рекламни цели, без вашето изрично съгласие.

5. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics

Този уебсайт използва функции от услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google използва „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на вашето използване на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайта, ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в Съединените щати. Бисквитките на Google Analytics се съхраняват на основание чл. 6 раздел f от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и рекламата му.

IP анонимизиране

Функцията за анонимизиране на IP адреса на този уебсайт е активирана. Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предадено на Съединените щати. Само в изключителни случаи пълният ви IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и ще бъде изрязан там. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от ваша страна, да състави отчети относно активността на уебсайта и да предостави други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър като част от Google Analytics не се купува заедно с други данни на Google.

Плъгин за браузър

Можете да предотвратите запазването на бисквитки, като настроите съответно софтуера на вашия браузър; обаче бихме искали да отбележим, че в такъв случай може да не сте в състояние да използвате напълно всички функции на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите събирането на данни чрез бисквитки и използване на уебсайтове, както и обработка на данни от Google, като изтеглите и инсталирате определени плъгини за браузър.

Противопоставяне на събирането на данни

Можете да предотвратите събирането на вашите данни от Google Analytics. Ще бъде зададена бисквитка за отказ; това ще предотврати събирането на вашите данни, когато посещавате този уебсайт в бъдеще.

Деактивирайте Google Analytics.

За повече информация относно обработката на потребителски данни от Google Analytics, моля, посетете декларацията за поверителност на Google.

Демографски данни в Google Analytics

Този уебсайт използва демографската функция на Google Analytics. Това позволява да се генерират отчети, съдържащи изявления за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от рекламиране въз основа на интереси от Google и данни за посетители на трети страни. Тези събрани данни не могат да бъдат приписани на конкретно физическо лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като коригирате настройките за реклами във вашия акаунт в Google или можете да забраните събирането на вашите данни от Google Analytics, както е описано в раздела „Отказ за събиране на данни“.

Настройки „Не проследявай“.

Можете също да контролирате съхранението на бисквитки чрез настройките „Не проследявай“ (DNT) във вашия интернет браузър. В зависимост от браузъра, DNT е или настройка в настройките на програмата, или така наречената добавка. При активиране браузърът сигнализира, че проследяването на този инструмент не е желателно без вашето изрично съгласие. Ако настройката е активирана, функциите за проследяване на този инструмент ще бъдат анонимни от наша страна. Моля, имайте предвид, че процедурата се различава в зависимост от използвания интернет браузър, след което можете да активирате DNT.

Ремаркетинг на Google Analytics

Нашите уебсайтове използват функциите на Google Analytics Remarketing във връзка с функциите за различни устройства на Google AdWords и Google DoubleClick. Доставчикът е Google. Тази функция позволява на целевите групи, създадени с ремаркетинг на Google Анализ, да бъдат свързани с функциите за различни устройства на Google AdWords и Google DoubleClick. Това позволява рекламата да се показва въз основа на вашите лични интереси, идентифицирани въз основа на предишната ви употреба и поведение при сърфиране на едно устройство (например мобилен телефон), на други устройства (като таблет или компютър).

Ако дадете разрешение на Google, Google ще свърже вашата история на сърфиране в мрежата и приложенията с вашия акаунт в Google за тази цел. По този начин всяко устройство, което влиза във вашия акаунт в Google, може да използва същото персонализирано промоционално съобщение.

За да поддържа тази функция, Google Анализ събира удостоверени от Google потребителски идентификатори, които са временно свързани с нашите данни от Google Анализ, за ​​да дефинира и създава насочване на реклами към различни устройства.

Можете за постоянно да възразите срещу ремаркетинг/насочване към различни устройства, като деактивирате персонализираното рекламиране в профила си в Google.

Резюмето на данните, събрани във вашия акаунт в Google, се основава единствено на вашето съгласие, което можете да подадете или оттеглите в Google. За операции по събиране на данни, които не са обединени с вашия акаунт в Google (например, защото нямате акаунт в Google или сте се противопоставили на сливането), събирането на данни се основава на член 6, параграф 1f от GDPR. Законният интерес произтича от факта, че операторът на уебсайта има интерес от анонимен анализ на посетителите на уебсайта за рекламни цели.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните можете да намерите в декларацията на Google за защита на данните.

Използване на Google Tag Manager

Ние използваме Google Tag Manager. Използвайки тази услуга, маркерите на уебсайтове могат да се управляват през интерфейс. Google Tag Manager прилага само маркери. Не се задават бисквитки и не се събират лични данни. Мениджърът на маркери на Google задейства други маркери, които може да събират данни. Мениджърът на маркери на Google няма достъп до тези данни.

6. Бюлетин

Данни за бюлетин

Ако искате да получавате нашия бюлетин, ние изискваме валиден имейл адрес, както и информация, която да ни позволи да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес и че сте съгласни да получавате този бюлетин. Не се събират допълнителни данни или се събират само на доброволни начала. Ние използваме тези данни само за изпращане на исканата информация и не я предаваме на трети страни.

Данните, въведени във формуляра за регистрация на бюлетин, ще бъдат обработвани изключително въз основа на вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на вашите данни и имейл адрес, както и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време, напр. чрез връзката „отписване“ в бюлетина.

Данните, обработени преди да получим вашата заявка, все още могат да бъдат законно обработени. Данните, предоставени при регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани за разпространение на бюлетина до момента, в който анулирате абонамента си, когато тези данни ще бъдат изтрити. Данните, съхранявани от нас за други цели (например имейл адресите за регистрация, остават незасегнати от това.

7. Плъгин и инструменти

YouTube

Интегриране на видеоклипове в YouTube

Интегрирахме YouTube в нашите онлайн услуги, които се съхраняват на youtube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. Всички те са интегрирани в „Разширен режим на поверителност“, т.е. не се прехвърлят данни за вас като потребител към Youtube, ако не пускате видеоклиповете. Данните не се прехвърлят, докато не пуснете видеоклиповете. Ние нямаме влияние върху този трансфер на данни. Това се случва независимо дали YouTube предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашата информация ще бъде директно свързана с вашия акаунт.

Ако не желаете да бъдете свързани с вашия профил в YouTube, трябва да излезете от YouTube, преди да пуснете видеоклипа. YouTube съхранява вашите данни като профили за използване и ги използва за целите на рекламата, проучване на пазара и/или ориентиран към изискванията дизайн на своя уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, при което трябва да се свържете с YouTube, за да упражните това право.

YouTube се използва с цел да направи нашето онлайн присъствие по-привлекателно. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6 раздел 1е GDPR.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на данни от YouTube, моля, вижте политиката за поверителност. Там ще намерите и допълнителна информация относно съответните ви права и опции за настройки за защита на вашата поверителност.

На този уебсайт използваме услугите на Google Maps. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на уебсайта и ви позволява удобно да използвате функцията за карта. Когато посетите този уебсайт, Google получава информацията, че сте осъществили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашата информация ще бъде директно свързана с вашия акаунт. Ако не желаете да бъдете свързани с вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да извикате карта. Google съхранява вашите данни като профили за използване и ги използва за целите на рекламата, проучване на пазара и/или ориентиран към изискванията дизайн на своя уебсайт. Такава оценка също се извършва (дори за потребители, които не са влезли) за целите на предоставяне на персонализирана реклама и за информиране на други потребители на социалните мрежи за дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с Google, за да упражните това право.

Използването на Google Maps е в интерес да направи нашия уебсайт привлекателен и да улесни намирането на местата, които посочихме на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6 раздел 1е GDPR.

8. Изключване на отговорност / отказ от отговорност

Декларацията за защита на данните на Севарекс ООД не се прилага за приложения, продукти, услуги, уебсайтове или социални медийни функции на доставчици на трети страни, които са достъпни чрез връзки, които предлагаме с цел информация. Когато използвате тези връзки, вие напускате уебсайта на sevarex.com, така че е възможно информацията за вас да бъде събрана или предадена от трети страни. Севарекс ООД няма никакво влияние върху уебсайтовете на трети страни и не дава препоръки или гаранции относно тези уебсайтове или техните практики за защита на данните. Насърчаваме ви да прочетете и прегледате политиките за поверителност на всички уебсайтове, с които може да взаимодействате, преди да им позволите да събират, обработват и използват вашата лична информация.