Строителна глина

Строителна глина за дома
Строителната глина се използва за строителството на домове и сгради. Глинената мазилка, замазка и шпакловка са вид строителна глина. Строителната глина на Севарекс се изготвя от екологично чисти материали, като глина, пясък и минерали, като може да се добавят други материали, като слама или коноп, за да се подобрят качествата и стойкостта на строителната глина.

Строителна глина за реставрация
Хастарната строителна глина със слама е материал, който се използва за реставрация на старинни сгради или за изграждане на нови сгради в старинен стил или така наречения етно стил. Глинената мазилка със слама от Sevarex е масивна строителна глинена мазилка и дава възможност за по-голяма маса на стените на сградите от лек конструктивен тип, като например- дървени къщи, постройки от OSB плоскости и сламени къщи. Тя може да бъде нанесена като глинена мазилка от 1.0см до 3.5см и има отлични терморегулиращи свойства, което я прави подходяща за сгради с висока влажност и високи температури.

Строителна глина за освежителен ремонт
Довършителната глинена мазилка със слама е един от видовете строителна глина, която се използва за освежителен ремонт на стени в дома, апартамента или офиса. Довършителната глинена мазилка на Севарекс се нанася от 0,5см до 1,0см на една ръка и е изработена от глина, слама и минерали. Освежителен ремонт с екологични строителни материали и гаранция за вашето здраве, без емисии и вредни летливи органични съединения.

Строителна глина на Sevarex за старите български традиции
Строителната глина е естествен екологичен материал, който се използва в строителството от много векове. В България, строителната глина е използвана в традиционната архитектура за строителство на къщи и други сгради. Строителната глина в България е дълбоко в корените, в традицията и историята на страната. Строителната глина е била използвана още в периода на ранната и средновековна история, като в деветнадесети и двадесети век, тя е използвана в процеса на строителство на всички селски къщи. В някои региони на България, използването на строителна глина все още се практикува и днес, като интересът към нея се завръща.

Строителна глина за екологичен баланс
Строителната глина е екологично балансиран материал, от който се произвежда глинена шпакловка. Строителната глина от Севарекс е направена само от природни ресурси, като не изисква интензивна производствена процедура и не отделя вредни емисии в атмосферата. Строителната глина има идеална топлоизолация и звукоизолация, което помага да се намалят количествата от енергия използвани за отопление и климатизиране. Строителната глина е максимално достъпна и икономически ефективна.