Изолационни сламени плоскости Agratherm Straw

Изолационен сламен панел за топло и звукоизолация. Използва се в защитени конструкции на сгради. Подходящ е и за топлоизолация на външни и вътрешни стени, плочи и скатни покриви.
Извършени са
тестове в съответствие с изискванията на посочените стандарти за изпитване в лабораторията за строителни материали.

47.76лв. цена за плоскост 1м x 1,20м покриваща 1.2м²
39.80лв. цена за 1м²

Транспортът не е включен в цената!

Приложение

Изолационен сламен панел за топло и звукоизолация. Използва се в защитени конструкции на сгради. Подходящ е и за топлоизолация на външни и вътрешни стени, плочи и скатни покриви.
Извършени са
тестове в съответствие с изискванията на посочените стандарти за изпитване в лабораторията за строителни материали.

Характеристики

Дължина и ширина 1000 х 1200мм
Дебелина 100 мм
Тегло 90 кг/м3
Плътност [ρ – kg/m3] средно 75 (70-85)
Коефициент на топлопроводимост [λ – W/mK] 0,041
Водопоглъщане [w – kg/m2] 1-1,6
Якост на натиск [kPa] 25-38
Якост на огъване [kPa] 0,5
W – пропускливост на пара [mg/(m2*h*Pa)] 2,58
Z – съпротивление на дифузия на пара [(m2*h*Pa)/mg] 0,388
δ – паропропускливост [mg/(m*h*Pa)] 0,168
μ – коефициент на съпротивление на дифузия на пара [-] 4,4
Sd – еквивалентна дебелина на въздушния слой на дифузия на пара [m] 0,287

 

Rw (C; Ctr) – шумоизолация (-5; -12) dB 43

 

Доклад от изпитване, издаден от централната лаборатория за изпитване на материали и структура акредитиран под номер NAH-1-1110/2018/K под номер M1-A186K-21803-2021 на 28.05.2021 г. (EN 12086:2013)

YouTube
Instagram
Tiktok
Изолационни сламени плоскости Agratherm Straw